Második kerületi pedagógiai szolgáltató központ logó

Szaktanácsadás

Óvodai szaktanácsadás

 • Bemutató foglalkozások szervezése
 • Foglalkozáslátogatás - elemzés
 • Egyéni szakmai tanácsadás óvodai ügyekben
 • Módszertani előadás, tréning, konzultáció megbeszélés szerint
 • Háttérvizsgálatok keretében egy-egy óvodai nevelési terület helyzetének feltárása, elemzése

Tantárgyi szaktanácsadás

 • A pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása
 • Pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, szervezése, végrehajtásuk monitorozása
 • A pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel összefüggő szakmódszertani segítése
 • A pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek összegzése, nyilvántartása
 • Az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása
 • Felkérésre szakmai konzultáció szervezése
 • A szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakterület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok részére
 • Részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében

Igény szerint külső szaktanácsadót hívunk az adott területre.

Értékelési szaktanácsadás

 • Egyéni szakmai tanácsadás igény szerint telefonon, írásban vagy személyesen
 • Intézményi értékelési rendszer felülvizsgálata
 • Helyi intézményi értékelési rendszer kidolgozása, kialakítása
 • Értékeléssel, méréssel kapcsolatos dokumentumok elemzése
 • Előadások, értekezletek, konzultációk tartása a pedagógiai értékelés területén
 • Értékelési eszközök kidolgozása tanulói teljesítmény és nevelési eredményesség értékeléséhez
 • Segítség tantárgyi feladatlapok, témazáró dolgozatok összeállításához

Információ:
Maruzs Jánosné
Tel.:325-0403
Tel.:315-0669 (Fillér Utcai Óvoda)
Email: pszk2@mkpszk.hu
filler.ovoda@ecom.hu

Információ:
Laczka Istvánné
Tel.:336-0194
Email: pszk2@mkpszk.hu

Információ:
Mucsi Ágnes
Tel.:325-04-03
Email: mucsi@mkpszk.hu

Tehetségfejlesztési szaktanácsadás

 • Egyéni szakmai tanácsadás szülőknek
 • Egyéni szakmai tanácsadás pedagógusoknak
 • Tájékoztató előadások tartása
 • Írásbeli tájékoztató anyagok összeállítása
 • Foglalkozáslátogatás, óralátogatás – elemzés

Módszertani előadás, konzultáció, tréning tartása.

Iskolai mediáció

A konfliktuskezelés legkorszerűbb módszere, amelyet a világon egyre több területen alkalmaznak
- együttműködünk azokkal, akikkel konfliktusunk támadt     mediációs ülés levezetése

A mediáció olyan konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy semleges harmadik személy segítségével találnak megoldást. Megoldás az, ami az összes érdekelt fél számára elfogadható.

Szaktanácsadóink

Pap Judit
Dr. Győrpál Elemérné
Laczka Istvánné
Lovász Teodóra
Maruzs Jánosné
Mucsi Ágnes

Pap Éva
Thomán Angéla
Varju Gabriella
Vörös Tünde

 

 

 

Információ:
Laczka Istvánné
Tel.:325-0403
Email: laczka@mkpszk.hu

Információ:
Pap Judit
Tel.:325-0403
Email: igazgato@mkpszk.hu

 
weboldal készítés -
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. - Tel./Fax: 325-0403, 336-0196 - E-mail: