Második kerületi pedagógiai szolgáltató központ logó

Eseménynaptár

Elsősegély-nyújtási alapismeretek

Időpont: 2015. január 27. 08:30 - 2015. január 27. 17:00
továbbképzés,
Helyszín: II. Kerületi Pedagógiai Intézet


A II. Kerületi Pedagógiai Intézet által szervezett tanfolyam célja, hogy segítse az iskolákat a nevelési-oktatási törvényekben megfogalmazott feladatok teljesítésében.

Így a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról: 6. fejezet: A pedagógiai program 7. § Az iskola pedagógiai programja meghatározza: az alapfokú művészeti iskola kivételével az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet.
 
A tanfolyam tartalma:
Az alapvető elsősegély-nyújtási helyzetek áttekintése elméletben és gyakorlatban. A fő szerep a gyakorlaté és gyakorlásé annak érdekében, hogy a résztvevők valóban képesekké váljanak különféle sebesüléseknél hatékony segítséget adni, valamint az itt szerzett tudásukat kamatoztatni tudják az iskolai elsősegély-nyújtási oktatás során.
A tanfolyam ideje: 8 óra
A tanfolyam vezetője: Barabás Dénesné szaktanácsadó, Magyar Vöröskereszt

A részvétel díjtalan.
A tanfolyamon való részvétel az intézményvezető döntése szerint a 277/1997. (XII.22) sz. Korm. Rendelet 5.§ (3) bekezdés D) pontja alapján a 120 órás kötelező képzésbe beszámítható. A tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem jogosít!
 
A tanfolyam ideje: 2015. január 27. kedd, 8.30-17.00 óra
Helye: a II. Ker. Pedagógiai Intézet könyvtára
1024 Bp., Keleti Károly u. 37.
 
 (Az egész napos programon az ellátásról a résztvevők maguk gondoskodnak.)

Jelentkezési határidő: 2015. január 13.
Jelentkezési lap letöltése

Intézményenként 1 fő részvételét tudjuk biztosítani a jelentkezések beérkezésének sorrendjében.

További felvilágosítás és jelentkezés:
Pap Éva (325 0403 pap@mkpszk.hu)

< Vissza
weboldal készítés -
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. - Tel./Fax: 325-0403, 336-0196 - E-mail: