Második kerületi pedagógiai szolgáltató központ logó

Eseménynaptár

Képzéskerék - A konstruktív pedagógia az osztálytermi gyakorlatban

Időpont: 2015. február 19. 09:00 - 2015. február 27. 17:00
akkreditált tanfolyam, továbbképzés,
Helyszín: II. Kerületi Pedagógiai Intézet


A továbbképzés célja:
Az elmúlt években egyre több szó esik arról, hogy mely tényezők befolyásolják a tanítási – tanulási folyamat eredményességét. Hogyan tanít a pedagógus? Hogyan tanul a gyerek? Hogyan lesz tudás a tanulásból és tanításból? Melyik módszer támogatja leginkább a tudás létrejöttét? Milyen tanítási és milyen tanulási stratégia a legcélravezetőbb, hogyan válhat egyre használhatóbbá a tanulók tudásrendszere? Továbbképzésünk középpontjában ezért a konstruktivista szemléletű tanítás és tanulásfejlesztés áll.  A konstruktív pedagógiai szerint a megismerés aktív folyamat, az új információ értelmezése majd beépítése meglévő tudásunkba. A tanár feladata a személyes konstrukció optimális feltételeinek a megteremtése. Ebben a megközelítésben nem az átadás, a közvetítés a tanítási – tanulási folyamat  kulcseleme, hanem a változás, a tanuló tudásrendszerének átalakulása. Nagyon nehéz ezekre a kérdésekre mindenki számára egyértelmű és elfogadható választ adni. Ezért továbbképzésünkkel iránymutatást, ötleteket szeretnénk nyújtani az általunk fontosnak ítélt elemeket kiemelve a tanításfejlesztésre és a tanulásfejlesztésre. Így mindezekkel a konstruktív tanári attitűd kialakulását segíteni.
A képzés 6 tematikai egységből áll: 1.  A konstruktív pedagógia. 2.  A Játék: pedagógiai és pszichológiai szerepe az oktatásban, 3.  A tanulásfejlesztés: tanuláselméletek, stratégiák, módszerek.  4.  A tanításfejlesztés: képességfejlesztés, tanulási zavarok, tehetségfejlesztés, korszerű pedagógiai módszerek. 5.A differenciálás: módjai, eszközei, feladatalkotás. 6. A tanulók értékelése fogalma, funkciója, szintjei és eszközei.
A Tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel a képzés 90%-án, egy tanóra írásos vázlatának elkészítése a tanfolyamon tanult módszerek beépítésével, maximum 3 oldal terjedelemben. Az értékelési szempontja: a tanfolyam anyagának értő beépítése az óravázlatba, különösen a képességfejlesztés, a differenciálás és a tanulásszervezés tekintetében.
A továbbképzés időpontjai: 2015. február 19., 20., 27.
A továbbképzés helyszíne: II. Kerületi Pedagógiai Intézet, 1024 Budapest, Keleti K. u. 37.
A jelentkezés feltétele: pedagógus diploma
A képzés díja: 40 000 Ft/fő (KLIK-es intézmények alkalmazottainak ingyenes)                            
Javasolt munkakörök: tanító, általános iskolai és középiskolai tanár
Foglalkozási órák száma: 30 óra, amely beszámítható a 277/97 MKM-rendeletben előirt hétévenkénti 120 órás továbbképzés időkeretébe
A jelentkezés módja: Jelentkezési lap kitöltésével, amely beszerezhető a II. Kerületi PI irodájában: 1024 Bp., Keleti K. u. 37. Telefon: 325 0403


A képzésre jelentkezést már nem tudunk elfogadni.

Képzési felelős: Varju Gabriella, a II. Kerületi Pedagógiai Intézet munkatársa.Telefon: 325 0403, e-mail:varju@mkpszk.hu
 

< Vissza
weboldal készítés -
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. - Tel./Fax: 325-0403, 336-0196 - E-mail: